Zadzwoń:
22 626 44 42
DWL-JOB SP. Z O.O. ul. Puławska 405 / 213, 02-801 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Legalizacje pobytu

Od 2017 roku świadczymy usługi w sektorze zatrudnienia oraz legalizacji cudzoziemców w Polsce, a w 2023 roku pozytywnie zakończyliśmy 97% spraw.

Co obejmuje nasza usługa?

W imieniu klienta przeprowadzimy wszystkie niezbędne czynności, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

W pierwszym etapie przygotowujemy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pomagamy zgromadzić wszystkie wymagane prawem dokumenty, w zależności od celu pobytu cudzoziemca w Polsce.

Następnie umawiamy termin spotkania u Wojewody, podczas którego składany jest wniosek i cudzoziemiec może otrzymać pieczątkę w paszporcie, dokumentującą wszczęcie procedury pobytowej.

Pracownicy naszej agencji są obecni i reprezentują cudzoziemca podczas każdej czynności w urzędzie, a agencja prowadzi wymianę korespondencyjną z urzędem przez całe postępowanie do momentu wydania decyzji oraz odbioru karty pobytu w urzędzie.

Rodzaje zezwoleń na pobyt

Zezwolenia na pobyt czasowy

Praca i pobyt

jeśli chcesz mieszkać i pracować w Polsce.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazany w załączniku, od 3 miesięcy do 3 lat.

Na jego podstawie Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu.

Niebieska karta

jeśli chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Praca sezonowa

jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcesz przedłużyć swój legalny pobyt ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Praca pracownika oddelegowanego

jeśli jesteś pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej dla Ciebie zezwolenie na pracę lub jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Działalność gospodarcza

jeśli chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, np. jesteś członkiem zarządu i posiadasz akcje lub udziały spółki.

Pobyt z rodziną

jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny.

Pobyt członka rodziny obywatela RP

jeśli jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski.

Studenci i absolwenci

jeśli chcesz w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy.

Badacze i naukowcy

jeśli jesteś naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukujesz pracy.

Stażyści i wolontariat

jeśli celem twojego pobytu jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim.

Inne okoliczności

kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy).

Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE

jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt

Zezwolenia na pobyt stały

jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa
Rekrutujemy w ponad 12 krajach na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Jesteś zabezpieczony prawnie
Pracujemy 24 godziny na dobę
Copyright © 2019 – 2024 dwl-job.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DWL-JOB SP. Z O.O.
ul. Puławska 405 / 213, 02-801 Warszawa
Polityka prywatności