Legalizacje pobytu

Od 2017 roku świadczymy usługi w sektorze zatrudnienia oraz legalizacji cudzoziemców w Polsce, a w 2019 roku pozytywnie zakończyliśmy 97% spraw.
https://dwl-job.eu/wp-content/uploads/2021/01/grafika8-min-640x621.png

Co obejmuje nasza usługa?

W imieniu klienta przeprowadzimy wszystkie niezbędne czynności, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

W pierwszym etapie przygotowujemy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pomagamy zgromadzić wszystkie wymagane prawem dokumenty, w zależności od celu pobytu cudzoziemca w Polsce.

Następnie umawiamy termin spotkania u Wojewody, podczas którego składany jest wniosek i cudzoziemiec może otrzymać pieczątkę w paszporcie, dokumentującą wszczęcie procedury pobytowej.

Pracownicy naszej agencji są obecni i reprezentują cudzoziemca podczas każdej czynności w urzędzie, a agencja prowadzi wymianę korespondencyjną z urzędem przez całe postępowanie do momentu wydania decyzji oraz odbioru karty pobytu w urzędzie.

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Rekrutujemy w ponad 12 krajach na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Jesteś zabezpieczony prawnie

Pracujemy 24 godziny na dobę

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Rekrutujemy w ponad 12 krajach na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Jesteś zabezpieczony prawnie

Pracujemy 24 godziny na dobę

Rodzaje zezwoleń na pobyt

Zezwolenia na pobyt czasowy

Praca i pobyt
jeśli chcesz mieszkać i pracować w Polsce.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazany w załączniku, od 3 miesięcy do 3 lat.

Na jego podstawie Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu.
Niebieska karta
jeśli chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Praca sezonowa
jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcesz przedłużyć swój legalny pobyt
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Praca pracownika oddelegowanego
jeśli jesteś pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej dla Ciebie zezwolenie na pracę lub jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
Działalność gospodarcza
jeśli chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, np. jesteś członkiem zarządu i posiadasz akcje lub udziały spółki
Pobyt z rodziną
jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny
Pobyt członka rodziny obywatela RP
jeśli jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski
Studenci i absolwenci
jeśli chcesz w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy
Badacze i naukowcy
jeśli jesteś naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukujesz pracy
Stażyści i wolontariat
jeśli celem twojego pobytu jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim
Inne okoliczności
kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy)

Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE
jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt
Zezwolenia na pobyt stały
jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce
Nasz zespół
Mariusz Lauer - PREZES DWL-JOB Sp. z o.o.
PREZES DWL-JOB SP. Z O.O.

Mariusz Lauer

e-mai: mariusz@dwl-job.eu
Marek Widzicki - VICE PREZES DWL-JOB Sp. z o.o.
VICE PREZES DWL-JOB Sp. Z O.O.

Marek Widzicki

e-mail: marek@dwl-job.eu
Anna Wietrak - Prokurent DWL-JOB
PROKURENT

Anna Wietrak

e-mail: anna@dwl-job.eu
https://dwl-job.eu/wp-content/uploads/2021/06/avatar_K-min.png
KIEROWNIK BIURA
e-mail: kierownik@dwl-job.eu
tel: +48 789 153 035
https://dwl-job.eu/wp-content/uploads/2021/06/avatar_K2-min.png
REKRUTACJA J. ROSYJSKI I J. POLSKI
e-mail: personel@dwl-job.eu
tel: +48 533 683 310
https://dwl-job.eu/wp-content/uploads/2021/06/avatar_K-min.png
REKRUTACJA J. POLSKI
e-mail: rekrutacja@dwl-job.eu
tel: +48 533 683 313
Avatar mężczyzna
REKRUTACJA J. ROSYJSKI
e-mail: dzmitry@dwl-job.eu
tel: +48 517 937 480
Formularz kontaktowy

  Nasz zespół
  Mariusz Lauer - PREZES DWL-JOB Sp. z o.o.
  PREZES DWL-JOB SP. Z O.O.

  Mariusz Lauer

  e-mai: mariusz@dwl-job.eu
  Marek Widzicki - VICE PREZES DWL-JOB Sp. z o.o.
  VICE PREZES DWL-JOB Sp. Z O.O.

  Marek Widzicki

  e-mail: marek@dwl-job.eu
  Anna Wietrak - Prokurent DWL-JOB
  PROKURENT

  Anna Wietrak

  e-mail: anna@dwl-job.eu
  tel: +48 501 072 952
  https://dwl-job.eu/wp-content/uploads/2021/06/avatar_K-min.png
  KIEROWNIK BIURA
  e-mail: kierownik@dwl-job.eu
  tel: +48 789 153 035
  https://dwl-job.eu/wp-content/uploads/2021/06/avatar_K2-min.png
  REKRUTACJA J. ROSYJSKI I J. POLSKI
  e-mail: personel@dwl-job.eu
  tel: +48 533 683 310
  https://dwl-job.eu/wp-content/uploads/2021/06/avatar_K-min.png
  REKRUTACJA J. POLSKI
  e-mail: rekrutacja@dwl-job.eu
  tel: +48 533 683 313
  Avatar mężczyzna
  REKRUTACJA J. ROSYJSKI
  e-mail: dzmitry@dwl-job.eu
  tel: +48 517 937 480
  Formularz kontaktowy

   AVANTAGEHeadquarters
   Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
   OUR LOCATIONSWhere to find us
   https://dwl-job.eu/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
   GET IN TOUCHAvantage Social links
   Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

   dwl-job.eu © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   DWL-JOB SPÓŁKA Z O.O. ul. Puławska 405 / 213, 02-801 Warszawa

   dwl-job.eu © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   DWL-JOB SPÓŁKA Z O.O. ul. Puławska 405 / 213, 02-801 Warszawa